NHƯ Ý COMPANY ĐƯỢC VINH DANH TOP 10 THƯƠNG HIỆU MẠNH QUỐC GIA 2020

Sáng ngày 19/9, Như Ý Company đã được vinh danh trong Top 10 thương hiệu mạnh quốc gia. Danh sách được công bố trong chương trình khảo sát và tôn vinh “Thương hiệu mạnh quốc gia, Doanh nghiệp – Doanh nhân xuất sắc năm 2020”. Đây là chương trình thường niên, được tổ chức trên quy mô cả nước với mục đích tôn vinh những thương hiệu mạnh, uy tín trên thị trường Việt Nam.

Chứng nhận TOP 10 thương hiệu mạnh quốc gia

top 10 thương hiệu mạnh quốc gia năm 2020

Ông Đoàn Ngọc Trung giám đốc công ty Như Ý Company đứng giữa

lễ vinh danh top 10 thương hiệu mạnh quốc gia năm 2020

Giám đốc công ty ông Đoàn Ngọc Trung và Phó giám đốc bà Nguyễn Thị Thùy Linh

CHỨNG NHẬN THỬ NGHIỆM

ưedew

èqewfdq

CHỨNG NHẬN LƯU HÀNH TỰ DO

giấy chứng nhận lưu hành tự do

CHỨNG NHẬN ISO

iso 1

iso 2

iso 3

HỒ SƠ CÔNG BỐ ĐỦ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT KHẨU TRANG Y TẾ

tiếp nhận

tiếp nhận a

KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH

TIÊU CHUẨN CƠ SỞ